Rabobank versterkt Tennisvereniging Ilpendam!

Rabobank versterkt Tennisvereniging Ilpendam!

Leuk nieuws: wij doen mee met Rabobank Verenigingsondersteuning. Naast een financiële bijdrage uit Rabo ClubSupport ontvangen we ook intensieve begeleiding op het gebied van duurzaamheid. Onlangs ondertekende onze voorzitter Dick Zeegers -buiten op de baan- de overeenkomst met Erika Hes van Rabobank Waterland.

Rabobank Waterland en Omstreken wil met het programma ClubSupport de maatschappelijke rol als sociaal netwerk van clubs, verenigingen en stichtingen versterken. Clubs en verenigingen dragen bij aan een sterke lokale samenleving, maar ze hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Door verenigingen en clubs te ondersteunen helpt de Rabobank met nieuwe inkomstenbronnen, het verbinden met nieuwe vrijwilligers en het zelfredzamer en toekomstbestendig maken van clubs.

Erika Hes -adviseur marketing, communicatie en coöperatie- van Rabobank Waterland noemt de samenwerking een vorm van coöperatief bankieren: “Rabobank is een coöperatieve bank en een van de grootste sponsors van het verenigingsleven in Nederland. Wij zien verenigingen als het cement van de samenleving en we dragen graag ons steentje bij om clubs te helpen hun ambities waar te maken.”

Bestuurslid Ilona Korse: “Eerder hebben we al zonnepanelen en LED-verlichting aangeschaft. We proberen nu nog ‘een stap verder’ te gaan in de verduurzaming van onze club”. “We zijn een zeer actieve club in Ilpendam, en ons ledental is het afgelopen jaar flink gegroeid. Voor onze meer dan tweehonderd sportende leden willen we de ambities die verwoord zijn in ons beleidsplan nu echt gaan vormgeven” stelt voorzitter Dick Zeegers.

Nienke Schut, adviseur Private Banking en Erika Hes van Rabobank Waterland en Omstreken konden na ondertekening van het contract samen met Dick meteen een balletje slaan op onze club.