Tennisvereniging Ilpendam

Baanreglement

Het Baanreglement

1. De toegang tot het park
Toegang tot het park en het terras & clubhuis staat open voor alle leden, introducés en belangstellenden voor de tennissport, tijdens tennisactiviteiten.

De toegang tot de tennisbanen is alleen voorbehouden aan leden van de vereniging in het bezit van een geldige lidmaatschapskaart (en aan eventuele introducés, indien deze aan de voorgeschreven bepalingen voldoen, zie artikel 10). Alleen tijdens bepaalde ‘open’-toernooien en tijdens de competitie is het voor niet-leden toegestaan mee te spelen op onze banen.

Bromfietsen
worden op het park niet toegelaten. Fietsen dienen in de daarvoor bestemde rekken te worden geplaatst. Honden dienen op het park te zijn aangelijnd en mogen nooit op de tennisbanen lopen. Bij drukte op het terras graag uw hond goed in de gaten houden of buiten het park houden.

2. Gedrag op de baan.
Op het park dient men zich rustig en volgens de regels van het burgerlijk fatsoen te gedragen. Lawaai kan hinderlijk zijn voor de spelers. Bij het zich begeven naar de besproken baan dient men buiten de hekken om, over het daarvoor bestemde pad te lopen, dus NIET over de speelvelden. Bestuursleden zijn gerechtigd personen de toegang tot het park te verbieden, of van het park te verwijderen.

3. Reserveren van een baan.
Een baan wordt gereserveerd door persoonlijk de lidmaatschapskaart op het baanbord te hangen. De lidmaatschapskaart wordt na betaling van de contributie verstrekt. Zonder lidmaatschapskaart kunt u niet bespreken en wordt u niet op de baan toegelaten.

Op het baanbord zijn voor elke baan voor elk kwartier twee haakjes aanwezig. U reserveert voor één speelperiode van ¾ uur. Dubbelpartijen gespeeld door vier personen hebben recht op een speelperiode van 1 uur. U kunt reserveren door zèlf uw lidmaatschapskaart op één van de haakjes te hangen.

Bij het verlaten van het park vervalt uw reservering.

Wanneer geen banen bezet zijn bent u vrij in de keuze op welke baan u wilt spelen. Zijn 1 of 2 banen bezet, dan reserveert u een vrije baan. Wanneer echter alle banen bezet zijn, bent u verplicht de baan waarop het langst gespeeld is af te hangen.

U moet de eerstvolgende vrije speelperiode reserveren. Als u niet de eerstvolgende vrije speelperiode heeft gereserveerd en u wordt door iemand hierop geattendeerd, dan dient u uw lidmaatschapskaart te verhangen naar het juiste tijdstip.

Het is BESLIST NIET toegestaan dat anderen voor u reserveren.

Een reglementair opgehangen lidmaatschapskaart kan alleen door de eigenaar zelf worden verhangen of, bij het niet nakomen van het reglement door een bestuurslid. Voor het opnieuw reserveren van een speelperiode moet minimaal 15 minuten zitten alvorens een nieuwe speelperiode te reserveren.

Wanneer er zoveel spelers zijn, dat men langer dan ¾ uur moet wachten, dient men op elke baan met 4 personen te spelen.

Het is niet toegestaan tijdens een lesperiode te reserveren voor een periode daarna.

Wanneer uw speeltijd is verstreken maar uw baan is niet door anderen besproken, kunt u elk volgend kwartier doorspelen totdat uw baan door anderen besproken wordt. Uw lidmaatschapskaart moet echter op de door u oorspronkelijk besproken tijd blijven hangen. U mag uw begonnen kwartier altijd uitspelen, met inachtneming van de laatste 5 minuten voor het vegen en opnieuw bespeelbaar maken van de baan.
Iedere speelperiode duurt normaal ¾ uur. Indien men met vier personen een baan bezet, heeft men recht op een speelduur van 1 uur. De laatste 5 minuten van iedere speelperiode dienen beslist te worden gebruikt voor het onderhoud en opnieuw bespeelbaar maken van de baan.

4. Baanbezetting tijdens de competitie
Tijdens de voorjaarscompetitie in april en mei (en soms juni) en najaarscompetitie in september en oktober kunnen alle banen bezet zijn voor competitiewedstrijden op:
vrijdagavond tussen 19.00 en 23.00 uur
zaterdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur.
zondag tussen 09:00 uur. en 15:00uur.
De bezetting is afhankelijk van het competitieschema welke op de website terug te vinden is in de evenementenkalender.
Indien de competitiewedstrijden uitlopen hebben die altijd voorrang t.o.v. vrij spelen.

5. Wijzigen van het baanreglement.
Tijdens toernooien, trainingen en competitie heeft het bestuur het recht het baanreglement te wijzigen. Dit zal door het bestuur op de website bekend worden gemaakt.

6. Reservering van een baan voor les.
Eén baan is gereserveerd voor training door de clubtrainer.

7. Kledingregels
Op de baan zijn sportkleding en tennisschoenen met ongeprofileerde zolen verplicht. Het is absoluut niet toegestaan om met gewone of ongeschikte schoenen de tennisbaan te betreden.

8. Openingstijden.
De openingstijden van de banen zijn van 08.00 tot 23.00u. Het is niet toegestaan vóór 08.00 ‘s morgens de banen te bespelen. Men is verplicht te stoppen om 22.50 uur. Daarna is nog gelegenheid tot vegen en in goede staat brengen van de baan. Het licht moet uit om 23.00 uur.

9. Onderhoud en bespeelbaarheid van de banen.
De vereniging is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de banen en de omliggende groenvoorziening. Spelers dienen de baan vrij te maken voor onderhoudswerkzaamheden. Alleen de accommodatie-commissie bepaalt wanneer en welk onderhoud aan de banen moet worden gegeven. Tevens bepaalt zij of de banen technisch bespeelbaar zijn of niet.

Na het sproeien van de banen dient men 10 minuten te wachten alvorens deze weer te betreden.

Indien er plassen op de banen liggen mag er absoluut niet gespeeld en/of geveegd worden.

10. Introducees
Ieder lid kan per seizoen max. 3 x een niet-lid introduceren en een introducé kan niet meer dan 3 x per seizoen geïntroduceerd worden.Vóór het spelen moet een gastenpas worden gekocht. Deze liggen in het clubhuis, achter de bar en kunnen ter plaatse betaald worden. Lees ook deze pagina met info over introducees.

11. Verschil van mening?
Indien er verschil van mening ontstaat omtrent de toepassing van het baanreglement, dient een bestuurslid als besluitvormende tussenpersoon op te treden.

12. Speelrechten
Senioren en junioren ( jeugd >12 jaar) hebben op werkdagen tot 20:00 uur dezelfde speelrechten. Na 20:00 uur hebben junioren geen speelrecht meer, tenzij de baan wordt gedeeld met minimaal 1 senior. Leden jonger dan 12 jaar (pupillen en mini’s) mogen alleen vrij spelen onder begeleiding van minimaal 1 meespelende senior, die zelf ook lid is. In het weekend en op feestdagen hebben junioren dezelfde speelrechten als senioren.

Het dagelijks bestuur is gerechtigd het baanreglement tussentijds te wijzigen en aan te passen aan de hand van de praktijkervaring.