Tennisvereniging Ilpendam

Alcoholbeleid TV Ilpendam


Beste leden,
De gemeente Waterland heeft een actief beleid om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Daaronder valt ook dat men strenger toeziet op de naleving van de wet in sportkantines. Onze tennisvereniging heeft in dat kader al een paar keer een bezoek gehad van de afdeling Handhaving van de gemeente (op afspraak, maar ook onaangekondigd!). Wij hebben het volgende kantine- & barbeleid om aan de huidige wetgeving voldoen.

Wij vragen je om alles goed door te lezen en rekenen op jullie medewerking!

Maatregelen Alcoholbeleid clubhuis TV Ilpendam 
Onderstaande maatregelen zijn van toepassing voor iedereen die na het tennissen een alcoholisch drankje wil drinken. In het kader van de nieuwe wetgeving, staat alle alcoholische drank vanaf heden achter slot en grendel. Gekoelde alcohol staat in een aparte koelkast, waar een slot op zit. De overige voorraad alcohol staat in de afgesloten kast achterin de keuken. Niet-alcoholische dranken staan in een aparte koelkast die niet afgesloten is.
De sleutels van de koelkast waar de alcoholische dranken in staan, bevinden zich in het geldkistje achter de bar.

Volgens de huidige wetgeving mag alcohol UITSLUITEND worden verstrekt door personen in het bezit van een SVH diploma (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) of die online de Instructies over Verantwoord Alcohol gebruik hebben doorgenomen (IVA).

Deze instructies zijn terug te vinden op de volgende website: www.nocnsf.nl/iva. Verder dient er in het clubhuis een lijst aanwezig te zijn met de namen van leden die een van beide verklaringen hebben.
Uitsluitend personen boven de 18 jaar die EN die in het bezit zijn van een SVH diploma of die online de Instructies over Verantwoord Alcohol gebruik hebben doorgenomen (IVA) EN die vermeld staan op de lijst in de kantine mogen alcoholische dranken schenken. Jongeren jonger dan 18 jaar mogen GEEN alcohol drinken, maar ook geen alcoholisch drankje halen of inschenken! Ook is het verboden om eigen meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen in ons clubhuis en op ons terras.

Concreet komt het erop neer dat wij er naar streven dat op alle trainingsavonden en in alle competitieteams genoeg leden over de IVA aantekening beschikken, naast een aantal leden met het SVH-diploma. Alleen dan voldoen wij aan de eisen die de wet ons stelt.

Dit vragen we aan jou: 
– heb je een SVH-diploma, geef dat dan a.u.b. door aan de ledenadministratie!

– of neem de IVA instructies door en vul dan de volgende gegevens juist in. Hiermee komt de informatie op de goede plek terecht, en kan door het bestuur de lijst worden aangelegd:
e-mailadres barverantwoordelijke:
clubhuis@tvilpendam.nl

Naam vereniging:
TV Ilpendam

Aangesloten bij welke bond (afkorting):
KNLTB

Plaats vereniging:
Ilpendam

Naam barverantwoordelijke:
Clubhuiscommissie

Kortom: Vanaf nu zijn alle leden die alcohol inschenken in het clubhuis, ZELF verantwoordelijk voor de gevolgen indien er niemand aanwezig is met de juiste verklaring. Denk hier dus aan als je de ‘alcoholsleutel’ gebruikt! De IVA verklaring is echt niet moeilijk, dus we hopen op veel response.