BAANONDERHOUD

Takenlijst voor vrijwilligers Baanonderhoud

Juni 2019

De teams voor het baanonderhoud verzorgen het regulier onderhoud van de drie tennisbanen.

Binnen de verantwoordelijkheid van de teams Baanonderhoud valt:

 1. Gravel: Voldoende gravel op de banen. Dit is vooral belangrijk op momenten dat er competitie gespeeld wordt of toernooien zijn (zie evenementenkalender op site). Vooral na storm en harde regen moet het gravel aangevuld worden.
 2. Onkruid en bladeren: Banen vrijhouden van onkruid en bladeren.
 3. Bezems: Goed werkende baanvegers en lijnenbezems. Team voert klein onderhoud uit en schaft materialen aan. Aankopen graag in overleg met penningmeester.
 4. Netten: Strakke netten die op goede hoogte hangen (91,4 cm in het midden van de baan)
 5. Jaarlijks groot onderhoud: Voorbereiden en ondersteunen van jaarlijkse groot onderhoud dat gedaan wordt door Antea (zie draaiboek Groot Onderhoud).
 6. Watersproeiers: Goed werkende watersproeiers. Sproeier putjes schoonhouden. Bij storingen wordt MW Techniek ingezet in overleg met een van de bestuursleden. In de winter is het sproeisysteem buiten bedrijf (gravel blijft vochtig en anders kans op bevriezing van de leidingen). Dus in november moet het systeem winterklaar gemaakt worden en in maart wordt alles weer aangesloten en gecontroleerd. Hiervoor wordt MW Techniek ingeschakeld.
 7. Verlichting: Goed werkende verlichting. Bij storingen wordt Eneco ingezet. Graag in overleg met bestuur i.v.m. lopende garantiebepalingen.
 8. Klusdag: in voor- en najaar organiseert het bestuur een klusdag. Naast het clubhuisteam en groenteam worden ook de baanonderhoud teams uitgenodigd om samen klussen te klaren (denk aan plaatsen/verwijderen terrasoverkapping, groot snoeiwerk, reparaties, schoonmaak etc). Vanaf dit jaar gaan we starten met 4 momenten in het jaar.

Buiten de verantwoordelijkheid van team Baanonderhoud valt:

 • Onderhoud groen buiten de hekken van de baan. Dit wordt gedaan door het Groen team.
 • Het groot onderhoud (doorspuiten) van de banen zelf. Dat wordt ieder voorjaar gedaan door het bedrijf Antea. Eén van de (bestuurs)leden coördineert het groot onderhoud. De coördinator wordt jaarlijks aangewezen.
 • Aanschaf gravel. Dit doet het bestuur jaarlijks in voorjaar.

Coördinator Baanonderhoud

 1. Houdt contact met bestuur van TV Ilpendam
 2. Houdt contact met overige coördinatoren Baanonderhoud
 3. Draagt aan het einde van de maand de ‘verantwoordelijkheid’ actief over aan de volgende coördinator. Door bijvoorbeeld bijzonderheden van de afgelopen maand te melden en aandachtspunten voor de komende weken.
 4. Is aanspreekpunt en coördinator voor zijn team
 5. Maakt (nieuwe) teamleden wegwijs

Teamlid Baanonderhoud

 1. Signaleert wanneer baanonderhoud noodzakelijk is en lost het direct op en/of meldt het bij zijn coördinator.
 2. Houdt teamleden op de hoogte van de werkzaamheden die hij verricht heeft.
 3. Werkt mee wanneer coördinator een oproep doet
Handig te weten Contact persoon Contact gegevens
Sproeiers baan

MW Techniek

Manfred Warmerdam +31612665608

Manfred@MW-techniek.nl

Binnendijk 12

1446BA Purmerend

Ledverlichting

Eneco

Via bestuur ivm lopende garantiebepaling:

Mitchell Thompson

06 38560859

Eneco Zakelijk B.V.

Postbus 1003

3000 BA Rotterdam

Afvalinzameling

Gemeente

Grof vuil zelf aanbieden en aan de weg zetten Remondis

Website gemeente Waterland

Gravel

 

Reuver BV – Sport en Recreatie

Gravel wordt 1x per jaar aangeschaft in voorjaar, vóór het jaarlijkse groot baanonderhoud. Kan tussentijds aangevuld worden. info@sportenrecreatie.nl

077 4744939

Bestuursleden Dick Zeegers

Voorzitter

d.zeegers@sws.nl

06 48755898

Annemarie Thijssen

Clubhuis & Secretaris

Annthijssen@icloud.com

06 31681220

Arjen Stoelinga

Penningmeester

Penningmeester@tvilpendam.nl
Mildred Zomerdijk

Clubhuis & Communicatie

milzomer@hotmail.com

06 14590733

Ilona Korse

Divers

Ilona.korse@gmail.com

06 30142811

Hester van de Roer

Ledenadministratie

Hester@skinfactor.nl

06 33831634