Tennisvereniging Ilpendam

BAANONDERHOUD

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met de coördinator baanonderhoud!

Het baanonderhoud wordt verzorgd door 3 teams met vrijwilligers. Ieder team verzorgt de banen gedurende een maand en dan neemt het volgende team het over. Zo verdelen we de werkzaamheden en de verantwoordelijkheid. Ligt er te weinig gravel op de baan? Vertoont de verlichting of de sproei-installatie mankementen? Of zijn er andere problemen? Neem dan alsjeblieft contact op met de coördinator van de huidige maand.

Takenlijst voor vrijwilligers Baanonderhoud

De teams voor het baanonderhoud verzorgen het regulier onderhoud van de drie tennisbanen.

Binnen de verantwoordelijkheid van het Baanonderhoud valt:

 1. Gravel: voldoende gravel op de banen. Dit is vooral belangrijk op momenten dat er competitie gespeeld wordt of toernooien zijn (zie evenementenkalender). Vooral na storm en harde regen moet het gravel aangevuld worden!
 2. Onkruid en bladeren: banen vrijhouden van onkruid en bladeren.
 3. Bezems: goed werkende baanvegers en lijnenbezems. Team voert klein onderhoud uit en schaft materialen aan, eventuele aankopen graag in overleg met penningmeester.
 4. Netten: strakke netten die op goede hoogte hangen (91,4 cm in het midden van de baan).
 5. Jaarlijks groot onderhoud: voorbereiden en ondersteunen van jaarlijkse groot onderhoud eind maart dat gedaan wordt door Antea.
 6. Watersproeiers: goed werkende watersproeiers. Sproeier putjes schoonhouden. Bij storingen wordt MW Techniek ingezet in overleg met een van de bestuursleden. In de winter is het sproeisysteem buiten bedrijf (gravel blijft vochtig en anders kans op bevriezing van de leidingen). Dus in november moet het systeem winterklaar gemaakt worden en in maart wordt alles weer aangesloten en gecontroleerd. Hiervoor wordt MW Techniek ingeschakeld.
 7. Verlichting: goed werkende verlichting. Bij storingen wordt Eneco ingezet. Graag in overleg met bestuur i.v.m. lopende garantiebepalingen.
 8. Klusdag: in voor- en najaar organiseert het bestuur een klusdag. Naast het clubhuisteam en groenteam worden ook de baanonderhoud teams uitgenodigd om samen klussen te klaren (denk aan plaatsen/verwijderen terrasoverkapping, groot snoeiwerk, reparaties, schoonmaak etc). Bedoeling is 4 klusmomenten in het jaar.

Buiten de verantwoordelijkheid van het Baanonderhoud valt:

 • Onderhoud groen buiten de hekken van de baan. Dit wordt gedaan door het Groenteam.
 • Het groot onderhoud (doorspuiten) van de banen zelf. Dat wordt ieder voorjaar gedaan door het bedrijf Antea. Eén van de (bestuurs)leden coördineert het groot onderhoud. De coördinator wordt jaarlijks aangewezen.
 • Aanschaf gravel. Dit doet het bestuur jaarlijks in voorjaar.

De Coördinator Baanonderhoud:

 1. houdt contact met bestuur van TV Ilpendam
 2. houdt contact met overige coördinatoren Baanonderhoud
 3. draagt aan het einde van de maand de ‘verantwoordelijkheid’ actief over aan de volgende coördinator. Door bijvoorbeeld bijzonderheden van de afgelopen maand te melden en aandachtspunten voor de komende weken.
 4. is aanspreekpunt en coördinator voor zijn team en
 5. maakt (nieuwe) teamleden wegwijs

Een teamlid Baanonderhoud:

 1. signaleert wanneer baanonderhoud noodzakelijk is en lost het direct op en/of meldt het bij zijn coördinator.
 2. houdt teamleden op de hoogte van de werkzaamheden die hij verricht heeft en
 3. werkt mee wanneer coördinator een oproep doet!