Tennisvereniging Ilpendam

Contributie

Contributie zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering in januari 2020. Besloten is -ook voor 2021- dat de contributie ongewijzigd blijft t.o.v. van vorig jaar.