Contributie

Contributie zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering in januari 2020. Besloten is dat de contributie dit seizoen ongewijzigd blijft t.o.v. van vorig jaar.