Uitnodiging ALV 9 januari 2023

Uitnodiging ALV 9 januari 2023

Graag nodigen wij alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Samen met u willen wij onze club blijven verbeteren, en de input en feedback van onze leden is daarbij onontbeerlijk.

Kom ook op maandag 9 januari vanaf 19.15 uur!

Wij zullen de plannen voor het komende jaar toelichten, en deze avond is natuurlijk het moment voor onze leden om aan het bestuur laten weten wat voor hen belangrijk is. De agenda vind je hieronder & via deze link: agenda ALV 2023. Alle verdere gegevens zullen op de avond gepresenteerd worden op een scherm.

namens het bestuur, Peter Klaver, secretarisAgenda Algemene Leden Vergadering TV Ilpendam

Datum: Maandag 9 januari 2023
Aanvang: vanaf 19.15 uur
Start vergadering: 19.30 uur
Locatie: Clubhuis TVI
————————————————————————————————————–
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering d.d. 10 januari 2022
4. Jaarverslag ledenadministratie
5. Financieel jaarverslag
a. Toelichting exploitatieoverzicht en balans
b. Verslag kascommissie, benoemen nieuwe kascommissie
c. Begroting en vaststellen contributie
6. Tennisbanen
7. Statutenwijziging
8. Meet and play
9. Vooruitblik 2023
10. Rondvraag
11. Sluiting