NLdoet 2022: ons park is weer netjes!

NLdoet 2022: ons park is weer netjes!

Op zaterdag 12 maart jl. was de jaarlijkse landelijke NLdoet-dag en ook op onze club is op deze zaterdag heel veel werk verzet. Door deze werkzaamheden is ons park weer helemaal klaar voor het zomerseizoen. De kozijnen zijn geschilderd, de banen onderhouden, het clubhuis is helemaal schoongemaakt (binnen- en buitenkant!), plantjes geplant, grofvuil verwijderd en het groen is gesnoeid (en dan vergeten we vast ook nog wat).

Veel dank aan alle vrijwilligers die zich op deze dag hebben ingespannen en ervoor hebben gezorgd dat ons park er zo fraai uit ziet. Extra-speciaal-veel dank voor Marcel en Nicole voor de coördinatie van deze dag!