Leden kiezen voor nieuwe tennisbanen

Leden kiezen voor nieuwe tennisbanen

Op de online ALV van 10 januari 2022 hebben de leden van TV Ilpendam gekozen om deze zomer nieuwe tennisbanen op het complex te laten aanleggen. Het bestuur van TV Ilpendam gaf de leden drie keuzes (niets doen, Smashcourt banen of Matchclay banen) en unaniem werd gekozen voor Smashcourt banen.

Smashcourt en hekwerk

De huidige Tennisforce banen zijn in 2006 aangelegd. De kwaliteit van de banen is verouderd; na een regenbui duurde het steeds langer voor de banen weer bespeelbaar waren. Met de nieuwe Smashcourt banen wordt gekozen voor een andere ondergrond dan de huidige (het speelt als kunstgras, kleur en uitstraling lijken op gravel). Groot voordeel is dat het sproeien en het grote voorjaarsonderhoud tot het verleden behoren. Het is wel noodzakelijk om de banen na het spelen te vegen en eens in de 14 dagen moet er met een kleine trekker over de banen gereden worden. Naast de nieuwe banen is besloten om ook het huidige hekwerk te vervangen.

Vervolg proces
De komende maanden zal de baancommissie (Tom en Dick) offertes van aannemers selecteren en in samenspraak met het bestuur een keuze voor een aannemer maken. In overleg met de penningmeester (Arjen) zal bekeken worden of de club tijdelijk bedragen moet voorschieten (oftewel lenen) of dat we als club alles direct zelf kunnen betalen.

Aanleg banen in zomer 2022
De aanleg van de banen zal waarschijnlijk eind juli 2022 gaan plaatsvinden. Tijdens de aanleg zullen de banen ongeveer een maand gesloten zijn. Er is gekozen voor deze periode, omdat er in de zomervakantie over het algemeen niet veel getennist wordt. Tijdens de ALV melden een aantal leden zich spontaan aan om rond het vernieuwen van de banen ook direct het park op te knappen. Deze commissie zal kijken of het mogelijk is om tegelpaden aan te leggen rondom de banen, bomen & struiken te snoeien etc. Fijn dat deze leden zo enthousiast zijn om het sportpark te verfraaien. Vanuit het bestuur zullen we de leden regelmatig een update geven over het proces.