eindejaarsbericht van de voorzitter

eindejaarsbericht van de voorzitter

Beste leden en sponsoren,

Het afgelopen jaar 2020 zal door het coronavirus voor iedereen de boeken ingaan als een bijzonder jaar. We hebben als tennisvereniging relatief gezien geluk gehad dat we onze favoriete sport het grootste gedeelte van het jaar –in tegenstelling tot andere sporten- hebben kunnen uitoefenen. Helaas hebben we het clubhuis wel grotendeels dicht moeten houden, zijn we een paar weken helemaal gesloten geweest, zijn er geen toernooien en evenementen georganiseerd en is de competitie ook in het water gevallen. Maar: vrij tennissen kon (grotendeels) wel!

Doelstellingen (terugblik 2020)

Als bestuur hebben we in 2018 een aantal doelen gesteld, waaronder een stijging van het ledental én het opknappen van de accommodatie. Beide doelen zijn gehaald: het terras heeft een mooi raam gekregen, de toiletten zijn opgeknapt en: het ledental is in het afgelopen jaar flink opgelopen met 8,5% tot een nieuw totaal van 214 leden. Er was vooral veel aanwas bij de jeugdleden t/m 12 jaar. Volgende stap is het behouden van deze leden. We zouden graag nog enkele ouders vinden, die voor deze jeugdleden af en toe een toernooitje willen organiseren. Lijkt dit je leuk? Neem contact op met een van de bestuursleden!

Op naar 2021!

Voor 2021 hopen we natuurlijk eerst dat iedereen gezond blijft en dat we snel weer volop kunnen tennissen. De KNLTB is ‘gewoon’ bezig met de voorbereidingen van de Voorjaarscompetitie, dus wil je daar nog aan meedoen? Aanmelden kan nog! Verder gaan we door met de oriëntatie op de renovatie van onze tennisbanen. Onze ‘buurman’ Tennisclub Monnickendam heeft onlangs nieuwe banen aangeschaft, en dit baantype is ook voor ons interessant. Het is de bedoeling om in het nieuwe jaar een werkgroep samen te stellen die hiermee aan de slag gaat.

Dank aan de vrijwilligers

Rest mij nog om alle vrijwilligers van de club te bedanken voor hun inzet. Het afgelopen jaar hebben we elkaar helaas minder gesproken, maar is er wel door veel mensen veel werk verzet. Want dat gaat gewoon door. Dus nogmaals: veel dank!

Namens het bestuur wens ik jullie fijne feestdagen toe en natuurlijk veel gezondheid voor 2021. Hopelijk kunnen we elkaar in 2021 weer op de gebruikelijke wijze zien in het clubhuis of op de tennisbaan.

Sportieve groet,

Dick Zeegers