Zendmast bij TV Ilpendam

Zendmast bij TV Ilpendam

“Gemeente wil 40 meter hoge zendmast voor ingang TV Ilpendam plaatsen”

Ja, u leest het goed. De gemeente Waterland is voornemens om een 40 meter (!) hoge zendmast voor de ingang van onze tennisclub te plaatsen. Het bedrijf NOVEC zal deze maand naar verwachting een bouwaanvraag indienen voor deze ‘Eiffeltoren’. Als bestuur zijn we hier uiteraard niet gelukkig mee. Enige mogelijkheid om dit te voorkomen is om -ook als burger- protest in te dienen tegen deze bouwvergunning!

kerktorenWaarom een zo hoge mast?

Volgens vertegenwoordigers van NOVEC BV is het telecom- en internetbereik nu nog redelijk op orde in Ilpendam. Echter, als er over enkele jaren 5G komt, zal het bereik onvoldoende zijn. NOVEC wil daarom een mast plaatsen in Ilpendam. Als de mast inderdaad 40 meter hoog wordt, kan NOVEC de mast verhuren aan verschillende providers. Bij een kortere mast is er minder ruimte om te verhuren. Om een beeld te geven: de kerktoren is ongeveer 26 meter hoog. Deze mast is dus nog een flink stuk hoger.

Waarom bij de tennisclub?

NOVEC BV stelt dat de locatie hun niet uitmaakt. Diverse plekken in Ilpendam (zoals de kerken, elektriciteitsmasten en het industrieterrein) zijn daarbij onderzocht en de plek voor de ingang van TV Ilpendam is daarbij in samenspraak met de gemeente Waterland als de beste optie aangewezen. Persoonlijk heb ik vraagtekens bij dit ‘onderzoek’. Los van het feit of de mast daadwerkelijk nodig is, is het de vraag of er een zorgvuldige afweging van locaties is gemaakt. Het industrieterrein in Ilpendam zou bijvoorbeeld een alternatief kunnen zijn.

Richtlijnen zendmasten

In de ‘beleidsregels plaatsing antenne installaties’ in de gemeente Waterland staat dat dergelijke palen bij voorkeur ongeveer 200 meter buiten de bebouwde kom moeten worden geplaatst. Deze paal zou echter IN de bebouwde kom komen. Daarnaast wordt de mast voor advisering aan de welstandscommissie voorgelegd. Persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat een dakkapel die iets te groot is wordt afgekeurd, maar dat een mast van 40 meter wel wordt goedgekeurd.

Straling

Een mast met telecommast zorgt voor straling. Uit onderzoeken is -volgens vertegenwoordigers- echter nog niet aangetoond dat de straling van een dergelijke mast schadelijk is. Aan de andere kant worden ook geen garanties gegeven dat er geen schade zal zijn.

En nu?

Naar verwachting dient NOVEC BV deze maand een bouwvergunning in. Laten we niet afwachten, en zomaar van een goede afloop uit gaan. Vanaf het moment dat de aanvraag wordt gepubliceerd in de ‘officiële kanalen’ kan door burgers bezwaar tegen deze vergunningsaanvraag worden ingediend. Ben je het er niet mee eens, wees dan alert.

Als tennisvereniging zullen we dat ook zeker zijn! Op het moment dat een bezwaar kan worden ingediend, zullen we dit op onze site vermelden.

 

Namens bestuur TV Ilpendam

Sportieve groet,

Dick Zeegers