12 mei 2018 vieren we ons 40-jarig jubileum!

12 mei 2018 vieren we ons 40-jarig jubileum!Beste leden,

Onze vereniging is 40 jaar jong! Graag willen we dit heugelijke feit met elkaar vieren op 12 mei 2018. Leden, oud-leden, sponsoren, Ilpendammers en andere betrokkenen zijn van harte welkom op ons tennispark. Zet deze datum dus in je agenda!

 

Vanaf 15.30 uur start het programma. Voor de jeugd begint dan een ‘clinic’ verzorgd door tennistrainer Tom. Om 16.00 uur volgt het officiële gedeelte en willen we graag een toast uitbrengen op de mooie historie én de toekomst van onze vereniging.

De jubileumcommissie is al enkele weken druk bezig om adressen van allerlei oud leden te achterhalen. Veel (oud-)leden hebben al toegezegd te komen, dus we verwachten een grote opkomst.

Voor lekkere hapjes wordt gezorgd. Het wordt dus ongetwijfeld een gezellige en feestelijke middag!

 

Sportieve Groet,

Cees Kramer, Berry Roeleveld, Gerlof van der Vliet en Dick Zeegers

Jubileumcommissie TV Ilpendam