Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 6 februari 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 6 februari 2018

Beste leden van TV Ilpendam,

 

Het bestuur van TV Ilpendam nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 6 februari om 20.15 uur.

 

Op de vergadering zal het bestuur een overzicht geven van de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2018. Tevens wordt inzicht gegeven in de (gezonde) financiële situatie van de Vereniging en ligt de begroting van 2018 ter goedkeuring voor (inclusief het vaststellen van de contributie).

 

 Het bestuur zal in 2018 een wijziging ondergaan, 2 bestuursleden treden af:

–          Pieter Paul Verheggen (voorzitter, niet herkiesbaar)

–          Ilona Korse (penningmeester, herkiesbaar als algemeen bestuurslid)

Leden van de vereniging die zich verkiesbaar willen stellen voor een van deze functies dienen dit voor 4 februari kenbaar te maken aan het secretariaat van TV Ilpendam (dit kan het beste via Annemarie Thijssen, secretaris, info@tvilpendam.nl)

 

Het bestuur heeft de volgende leden reeds bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen om het bestuur te komen versterken:

  Dick Zeegers voor de positie van voorzitter

  Arjen Stoelinga voor de positie van penningmeester

–  Ilona Korse voor de positie van algemeen bestuurslid, met de portefeuille toernooien.

 

Tijdens de vergadering zal gestemd worden over de voordracht van de nieuwe bestuursleden.

 

Onderaan deze pagina vind je de Agenda voor de vergadering, de notulen van de ALV van vorig jaar en de verschillende jaarverslagen.

 

 Wij kijken uit naar uw komst op 6 februari, vanaf 20 uur is er koffie en de vergadering start om 20.15 uur.

 

 Namens het bestuur van TV Ilpendam,

 Pieter Paul Verheggen, Voorzitter

 Annemarie Thijssen, Secretaris

 

Agenda Algemene Ledenvergadering TV Ilpendam 6 februari 2018
Notulen Algemene Ledenvergadering 7 februari 2017

Financieel Jaarverslag 2017
Jaarverslag Ledenadministratie 2017
Contributie overzicht 2017-2018-2019

Exploitatieoverzicht en Balans 2016-2017