Financieel Jaarverslag 2016 – Toelichting op exploitatie, balans en begroting