Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Beste leden,

 

Op maandagavond 6 februari a.s. wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.
Wil je iets kwijt, heb je een idee, of een vraag? Kom dan langs! We kijken terug op 2016, luisteren graag naar feedback en we presenteren onze plannen voor 2017.

 

Via deze linkjes kun je de diverse jaarverslagen lezen ter voorbereiding:

 

-Jaarverslag 2016 Ledenadministratie

 

Jaarverslag Secretaris 2016

 

-Notulen Algemene Ledenvergadering 23 februari 2016

 

-Financieel Jaaroverzicht 2016 TV Ilpendam

 

-Financieel Jaarverslag 2016 – Toelichting op exploitatie, balans en begroting

 

-Contributie voorstel 2017

 

Jaarverslag accommodatiecommissie 2016

 

 

Hopelijk tot ziens!

 

Het bestuur van TV Ilpendam

 

 

 

Agenda

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering T.V. Ilpendam

Maandag 6 februari 2017. Aanvang 20.15 uur in het clubhuis

—————————————————————————————————————–

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 12 februari 2015

4. Verslag 2016 en vooruitblik 2017 TV Ilpendam

5. Financieel jaarverslag

a) Kascommissie, benoemen nieuwe kascommissie

b) Toelichting exploitatie overzicht.

c) Balans.

6. Begroting.

7. Bestuursvoorstellen.

8. Evaluatie invulling vrijwilligersdiensten.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.