Corona update

KLUSDAG Vandaag heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) o.a. gevraagd om niet-urgente evenementen af te lasten en sociale contacten te vermijden. We hebben daarom besloten om de klusdag (in het kader van …