Contributie 2023 nu al betalen?!

Contributie 2023 nu al betalen?!

Op de ALV aan het begin van dit jaar is besloten dat het bestuur -indien nodig- een lening van maximaal 30.000 euro mag afsluiten, bedoeld voor de aanleg van de nieuwe banen. Uiteindelijk bleek dit niet nodig te zijn; onze club heeft op korte termijn slechts 8000 euro nodig. Het afsluiten van deze lening bij een bank brengt ongeveer 2.000 euro extra kosten mee, terwijl we dit geld maar een paar maanden nodig hebben. Het bestuur vind dit zonde van het geld, en heeft een goedkopere oplossing voor de club bedacht.

Het verzoek aan onze leden is om nu alvast de contributie voor 2023 over te maken. Als een (flink) aantal leden dit doet, besparen we een mooi bedrag, want dan hebben we geen (of een kleinere) lening nodig!Wil je dit doen? Daar zijn we heel blij mee! Onze penningmeester zal ervoor zorgen dat in het voorjaar van 2023 de contributie niet opnieuw wordt afgeschreven. Ter info hierbij de info & contributie bedragen:

-Vermeld bij het overmaken je naam en als omschrijving ‘contributie 2023’
-Bedragen zijn senioren: € 144, jeugd 13 tm 17 jaar: €79 en jeugd tm 12 jaar: € 59
-Rekeningnummer is NL65RABO 0330 2029 87 t.n.v. TV Ilpendam

Namens het bestuur alvast veel dank voor jullie medewerking!