Corona update

Corona update

KLUSDAG
Vandaag heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) o.a. gevraagd om niet-urgente evenementen af te lasten en sociale contacten te vermijden. We hebben daarom besloten om de klusdag (in het kader van NL Doet) van a.s. zaterdag niet door te laten gaan. De verschillende klusteams kunnen zelf in overleg zelf bepalen wanneer ze kun klussen doen.

TENNISLESSEN
Tennisschool Fast Forward heeft besloten dat de tennislessen vooralsnog doorgaan. Dit komt overeen met de richtlijnen van KNLTB en RIVM (max. 4 personen per baan en trainer). Zolang die niet gewijzigd worden, gaan de lessen door. Maar let op: iedereen die veel hoest, niest of zich niet goed voelt, wordt verzocht thuis te blijven. De Tennisleraar heeft het recht om bij twijfel iemand de toegang tot de les te ontzeggen. Voor vragen of wie wil overleggen, kan zich wenden tot Gerben Maas 06-15004268 / info@tennisschoolfastforward.nl

Lees ook de berichtgeving van de KNLTB.