Verslag ALV: Leden zijn tevreden…

Verslag ALV: Leden zijn tevreden…

Leden zijn tevreden over beleidslijn van het bestuur voor de komende jaren!

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 29 januari j.l. ging het bestuur met leden in gesprek om te praten over de plannen voor onze club. Onderwerp van gesprek was onder andere het beleidsplan 2019+.

Eerst werd een tussenstand van het afgelopen jaar besproken, ondersteund door een Powerpoint Presentie (te bekijken via deze link-> ALV 2019 Tennisvereniging Ilpendam – presentatie voorzitter). Hester gaf inzage in de ledentallen van de vereniging, Mildred besprak de communicatiestrategie van de club, penningmeester Arjen presenteerde de cijfers over het afgelopen seizoen & de begroting voor 2019 en Ilona gaf een inkijk in de samenwerking met de nieuwe hoofdsponsor Rabobank. Tenslotte werd Marcel als bestuurslid ‘sponsoring’ verkozen.

Daarna werd het beleidsplan 2019+ (te bekijken via deze link -> Beleidsplan TVIlpendam 2019+) uitgebreid besproken. Het bestuur heeft o.a. ambities om de kleedlokalen te renoveren, een tafeltennistafel aan te schaffen, de sponsorinkomsten te verhogen en een breed palet aan toernooien te organiseren.

Adviezen en hulp van leden is daarbij uiteraard altijd van harte welkom.

Het was fijn om te zien op deze avond dat de sfeer in de vereniging goed is en dat er onder de leden veel bereidheid is om zich in te zetten voor TV Ilpendam!

 

Sportieve Groet,

Dick Zeegers
Voorzitter TV Ilpendam