Alcoholbeleid TV Ilpendam

Alcoholbeleid TV Ilpendam

Nix18Brief van de voorzitter aan alle leden d.d. 9 november 2015

Beste (ouders van) leden,

Via deze mail informeert het bestuur van TV Ilpendam je over het alcoholbeleid in ons clubhuis.

Als je wilt weten waarom er een slot op de koelkast zit en hoe je in het vervolg een alcoholisch drankje koopt: lees onderstaande informatie! We gaan er van uit dat veel leden gehoor geven aan onze oproep!

Beste leden,

De gemeente Waterland heeft een actief beleid om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Daaronder valt ook dat men strenger toeziet op de naleving van de wet in sportkantines. Onze tennisvereniging heeft in dat kader in de afgelopen maanden twee keer een bezoek gehad van de afdeling Handhaving van de gemeente en wij zullen een aantal wijzigingen in ons kantine cq barbeleid moeten doorvoeren willen wij aan de huidige wetgeving voldoen.
Daarbij komt dat Dick de Goede ons te kennen heeft gegeven dat hij vanwege zijn hoge leeftijd vanaf 1 januari 2016 zijn rol als ‘groundsman’ wil neerleggen, waaronder de kantinebevoorrading en het kasbeheer van de kantine.  Wij respecteren het besluit van Dick en zullen hem zeker gaan missen maar tegelijkertijd betekent dit alles ook dat wij het kassysteem (met de portemonnee) achter de bardiensten en het systeem van de vrijwillige bardiensten grondig moeten herzien.

 

 

Op korte termijn stellen wij de volgende aanpak voor. Op langere termijn zullen wij nog een paar andere maatregelen moeten nemen waarover wij je later zullen informeren. Wij vragen je om alles goed door te lezen en rekenen op jullie medewerking!
Voorlopige maatregelen Alcoholbeleid clubhuis TV Ilpendam

De komende maanden staat ons clubhuis in de ‘winterstand’ en dit betekent dat de bardiensten door vrijwilligers in de kantine komen te vervallen en dat het selfservice is.
Onderstaande maatregelen zijn van toepassing voor iedereen die na het tennissen een alcoholisch drankje wil drinken. In het kader van de nieuwe wetgeving, staat alle alcoholische drank vanaf heden achter slot en grendel. Gekoelde alcohol staat in een aparte koelkast, waar een slot op zit. De overige voorraad alcohol staat in de afgesloten kast achterin de keuken. Niet alcoholische dranken staan in een aparte koelkast die niet afgesloten is.

De sleutels van de koelkast waar de alcoholische dranken in staan, bevinden zich in het geldkistje achter de bar. Echter, de sleutels mogen UITSLUITEND gebruikt worden door personen die  – ouder zijn dan 18 jaar  – en in het bezit zijn van een verklaring IVA of diploma SVH.

Volgens de huidige wetgeving mag alcohol UITSLUITEND worden geschonken door personen in het bezit van een SVH diploma (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) of die online de Instructies over Verantwoord Alcohol gebruik hebben doorgenomen (IVA).  Deze instructies zijn terug te vinden op de volgende website: http://www.nocnsf.nl/iva. Verder dient er in het clubhuis een lijst aanwezig te zijn met de namen van leden die een van beide verklaringen hebben.

Dit betekent dat
–  Jongeren jonger dan 18 jaar GEEN alcohol mogen drinken maar ook geen alcoholisch drankje mogen halen of inschenken!
–  Uitsluitend personen boven de 18 jaar EN die in het bezit zijn van een SVH diploma of die online de Instructies over Verantwoord Alcohol gebruik hebben doorgenomen (IVA) EN die vermeld staan op de lijst in de kantine mogen alcoholische dranken schenken.

Dit betekent ook dat enkele leden (waaronder bestuursleden)  op dit moment bezig zijn het diploma SVH te gaan halen en dat wij zoveel mogelijk leden willen stimuleren om de IVA-verklaring te behalen.

Concreet komt het erop neer dat wij willen stimuleren dat op alle trainingsavonden en in alle competitieteams leden over de IVA aantekening beschikken naast een aantal leden met het SVH-diploma. Allen dan kunnen wij voldoen aan de eisen die de wet ons stelt.

Dit vragen we aan jou:
– heb je een SVH-diploma, geef dat dan a.u.b. door aan clubhuis.tvilpendam@online.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
– heb je de IVA instructies doorgenomen, vul dan de volgende gegevens juist in. Hiermee komt de informatie op de juiste plek terecht, en kan door het bestuur de lijst worden aangelegd:
E-mailadres barverantwoordelijke: clubhuis.tvilpendam@online.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Naam vereniging: TV Ilpendam
Aangesloten bij welke bond (afkorting): KNLTB
Plaats vereniging: Ilpendam
Naam barverantwoordelijke: M. Zomerdijk

Vanaf nu zijn alle leden die alcohol inschenken in het clubhuis, zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien er niemand aanwezig is met de juiste verklaring. Denk hier dus aan als je de ‘alcoholsleutel’ gebruikt! De IVA verklaring is niet moeilijk, dus we hopen op veel response.
Tot slot nog twee mededelingen die niet nieuw zijn:

1. willen alle clubhuisgebruikers na gebruik van drank de koelkast weer aanvullen? Dit lijkt heel logisch maar wordt niet altijd gedaan.

2. het selfservice systeem kan alleen werken als iedereen daadwerkelijk afrekent wat hij hij/zij gebruikt. Doe dit dan ook meteen, poffen is niet toegestaan.

Voor de langere termijn gaan er meer veranderingen plaatsvinden, waar we de komende maanden over nadenken. We werken aan een nieuwe opzet van alle vrijwilligersdiensten. De leden zullen hierover in het nieuwe jaar worden geïnformeerd, uiterlijk ruim vóór het begin van het nieuwe zomerseizoen. Heb je hier ideeën over, of zou je graag een keer meepraten? Laat dit dan weten aan een van de bestuursleden, of stuur een mail naar clubhuis.tvilpendam@online.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
We rekenen op jullie medewerking!

Namens het bestuur van TV Ilpendam,
Pieter Paul Verheggen/Voorzitter