corona-update: clubhuis gesloten

corona-update: clubhuis gesloten

Beste leden,
De maatregelen die 28 september in een persconferentie werden aangekondigd, hebben ook voor onze club gevolgen. Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur moeten sportkantines sluiten, en dus ook ons clubhuis.

Gelukkig is er ook een beetje goed nieuws: de competitie kan doorgaan.

Hier wat nog wel kan:
vrij spelen & tennisles kan door blijven gaan
competitiewedstrijden kunnen bij mooi weer gewoon door gaan
het toilet (en evt. ook de kleedkamer) kan gebruikt worden

Wat mag niet meer:
publiek is niet meer toegestaan
de kantine mag niet gebruikt worden
een nazit kan niet meer
Het is dus de bedoeling dat je na afloop van het vrij spelen, de tennisles of een wedstrijd ons tennispark zo snel mogelijk verlaat.

Natuurlijk blijven de bestaande afspraken:
– houd altijd 1,5 meter afstand!
– geen handen schudden, geen high-fives.
– bij verkoudheid, hoesten, niezen etc. altijd thuisblijven!
– zo vaak mogelijk handen wassen.

Het toilet in ons clubhuis mag dus wel gebruikt worden, maar dit is een voorziening die vooral voor de competitiespelers geldt. Alle andere leden vragen we om zoveel voor- en na het tennissen thuis naar het toilet te gaan. Iedereen die wel gebruik maakt van het toilet in ons clubhuis, vragen we om zelf de toiletdeur, het toilet & alles eromheen vooraf en achteraf goed te reinigen!

De complete tekst met alle nieuwe richtlijnen vind je in de nieuwe coronamaatregelen van de knltb.

Voor de competitie teams geldt dus dat het gebruik om wat met elkaar te drinken en eventueel te eten niet meer is toegestaan. Registratie van contactgegevens en een gezondheidscheck bij alle spelers die gebruik maken van het terras zijn sinds 10 augustus noodzakelijk, dus willen alle competitieteams dit direct na de ontvangst doen? Competitieteams worden (of zijn) hierover ook apart geïnformeerd.

Het bestuur bedankt iedereen voor de medewerking en hoopt dat deze maatregelen helpen. Laten we in ieder geval blij zijn dat we kunnen blijven tennissen!